Algemene werkwijze

Begeleiding kan zowel individueel als in groep (partner, gezin…)
Ook huisbezoeken en online hulpverlening (skype, facetime, telefoon…) zijn een optie.

“Begeleiding op maat” in 3 stappen

Stap 1 – Verkennend gesprek
Tijdens dit gesprek leren cliënt en psycholoog elkaar beter kennen.
Zo kan de psycholoog een analyse maken van wat er gaande is en in overleg met jou een aantal voorstellen doen om tot een goed begeleidingsplan te komen.

Stap 2 – Begeleidingsplan
Hoe je begeleiding eruit zal zien, welke technieken we eventueel zouden gebruiken en hoeveel sessies er nodig zijn hangt sterk af van de intensiteit en complexiteit van je probleem. Een sessie duurt ongeveer 45min.

Stap 3 – Tussentijdse evaluatie
Regelmatig wordt herbekeken waar je staat in je persoonlijke traject en hoe het probleem geëvolueerd is. Zo is er steeds ruimte voor feedback en kan indien nodig de begeleiding een andere richting uitgestuurd worden.