Algemeen

Canoa, gelegen te Genk, is een praktijk voor psychologische begeleiding waar kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen terecht kunnen voor ondersteuning bij allerhande psychische problemen en uitdagingen.

Ons doel is je helpen deze moeilijkheden te overbruggen in een integratieve begeleiding. We gaan samen met jou op zoek naar de beste methode om datgene wat je wilt aanpakken in beweging te brengen.

Onze methoden zijn waar mogelijk gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde studies zodat je steeds mag rekenen op een betrouwbare behandeling. We hanteren een cliëntgerichte houding waar de ‘klik’ met de psycholoog centraal staat. Bovendien kan je kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke psycholoog. Tijdens de begeleiding komen onder andere principes uit cognitieve gedragstherapie aan bod omdat de efficiëntie hiervan onomstreden is. Ook hypnotherapie speelt vaak een belangrijke rol in het proces van verandering. Alles steeds in overleg met jou!

Onze psychologen zijn erkend door de psychologencommissie en blijven zich steeds bijscholen om een zo goed mogelijke behandeling te garanderen. Wij hechten belang aan kwaliteit en houden contact met je huisarts (enkel met toestemming van jou!) en andere hulpverleners, op deze manier kunnen we je doorverwijzen indien nodig.