FAQ

Heb ik recht op terugbetaling?
Indien je in aanmerking komt voor ELP-sessies betaal je afhankelijk van je sociaal statuut €4 of €11.

Indien je niet in aanmerking komt, betalen de meeste ziekefondsen een klein deel terug.

Vanaf welke leeftijd geldt beroepsgeheim? Mag ik weten wat mijn kind verteld?
Het beroepsgeheim is altijd van toepassing. Jouw gegevens en de inhoud van onze gesprekken worden niet zonder jouw toestemming met derden gedeeld.

Uitzondering op deze regel geldt voor jongeren onder de 18 jaar. Hierbij hebben de ouders het recht om deze informatie op te vragen. We raden ouders echter aan dit enkel bij hoge noodzaak te gebruiken. Het is vaak niet bevorderlijk voor een goede begeleiding.

Welke psycholoog kan mij het beste helpen?
Momenteel hebben we een mannelijke en een vrouwelijke psycholoog bij Canoa. Indien je hier behoefte aan hebt, kan je je voorkeur doorgeven. De psychologen binnen ons team hebben aparte specialisaties na hun universitaire opleiding gevolgd. Tijdens de aanmelding wordt binnen ons team bekeken welke psycholoog voor jouw problematiek het beste zou werken.
Nicky is een oplossingsgerichte psycholoog en hypnotherapeut. Hij focust vooral op inzicht en doelgericht zoeken naar oplossingen. Hij werkt vaak met hypnotherapie omdat de efficiëntie hiervan bijzonder groot is.
Karlien is een oplossingsgerichte psycholoog en gedragcounselor. Zij werkt gestructureerd met concrete oefeningen en gedragstherapeutische technieken.

Is mijn probleem na 1 sessie opgelost?
De eerste sessie is sowieso een verkennend gesprek waar informatieverzameling centraal staat. Vanaf de tweede sessie wordt dieper naar je probleem en een oplossing ervoor gekeken. Hoeveel sessies er nodig zijn om tot een oplossing te komen, hangt van zeer veel factoren af. Vaak volstaan twee tot vijf sessies voor enkelvoudige problemen.

Ik heb het financieel moeilijk, bestaan daar oplossingen voor?
Wij werken kortdurend en desnoods minder frequent. Je kan zelf bepalen aan welk tempo je een probleem aanpakt (bij diepere problemen is een lagere frequentie zelfs aangeraden).
Gratis of goedkope hulpverlening: caw, cgg, teleonthaal, zelfmoordlijn