EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Het is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken.
We maken hiervoor gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in combinatie met oogbewegingen.
De achterliggende idee is dat er met deze techniek in de hersenen processen plaatsvinden waardoor de emotionele lading van de gebeurtenissen wordt gehaald. Hierdoor wordt je niet meer overspoeld door emoties wanneer je aan een zeer confronterende gebeurtenis of periode in je leven terugdenkt.

EMDR is uniek omdat het niet enkel je gedachten, maar ook je gevoelens en je lichaam betrekt in de oplossing. Diepere heling wordt mogelijk.

EMDR wordt voornamelijk gebruikt bij trauma en rampen. EMDR kan echter bij meer problematieken een hulp zijn. Zo is EMDR soms ook aangewezen bij andere overweldigende ervaringen zoals chronische depressie, dissociatieve stoornissen en psychose.